TAM 2 - Informationsförvaltning

I denna skrift beskrivs hur man får en fungerande informationshantering inom organisationen och hur man undviker vanliga fallgropar. Detta är en komplett översyn av den gamla revisionen.

Ur innehållet:

Skapa en organisation för informationsförvaltning
Indela och avgränsa information till informationsområden
Termer, begreppsmodeller, koder och förkortningar
Dokumentera
Förvalta framtagen dokumentation
Informationskvalitet
Informations- och IT-säkerhet
Ramverk, standarder, lagkrav och teori

 

Mer information: