Ingenjörens sekel

1900-talet var de tekniska framstegens guldålder och välståndet växte. Ingenjörsyrken hade högsta status. Men på 1960-talet började miljökritiken komma. Var ingenjörerna egentligen "sataniska manipulatörer" eller kunde tekniken träda i människans tjänst?

Ingenjörens sekel

När blev vi ingenjörer?

Civilingenjör blev examenstitel för alla högskoleutbildade ingenjörer från 1915. Ingenjörer fanns långt före det.

Läs mer

Så firade vi förr

Vad händer här egentligen? Vill du veta mer? Läs om hur Svenska Teknologföreningen slog på stort vid sitt 100-årsjubileum.

Läs mer

Svensk ingenjörshistoria - jubileumsfilmer
Tre fantastiska filmer om tekniska landvinningar och svensk ingenjörs­historia som togs fram till Sveriges Ingenjörers 150-års­jubileum 2011 finns nu att se! Berättare är Laila Ohlgren, Polhemsprisvinnare 2009.

Svensk ingenjörshistoria - film 1 (1861 - 1907) Svensk Ingenjörshistoria - film 2 (1912 - 1957) Svensk ingenjörshistoria - film 3 (1961- 2011)
Film 1 (1861-­1907) Film 2 (1912-­1957) Film 3 (1961-­2011)

Ett yrke för tekniken i samhällets tjänst

Ingenjörer studerar ritning, Köpings Mekaniska verkstad, 1942. Foto KW Gullers.
 Foto: KW Gullers/Nordiska museet

På denna webbplats berättar vi om de svenska ingenjörernas historia under 150 år. Och välkomnar dig även att själv studera arkivkällorna. TAM-Arkiv och förbundet Sveriges Ingenjörer står bakom webbplatsen.

Om webbplatsen och dess bakgrund

Djupdyk i Arkivet!

Kom och studera originaldokument direkt på webbplatsen i Arkivet

Verksamhetsberättelser

Visste du att Svenska Teknolog­föreningen år 1941 lämnade utlåtande om införandet av högertrafik, att textutrymmet i Teknisk Tidskrifts avdelningar var 1660 sidor eller att Sven Markelius tog sig ton som solist på årsmötet? I drygt 100 års löpande texter i STF:s skannade verksamhets­berättelser 1870-1973 finns mängder av information att hämta!

Läs mer

Organisering

På 1800-talet började ingenjörer gå samman i student- och yrkes­före­ningar. Under 1900-talet växte det fackliga engagemanget fram.

Läs mer