Publikationer

TAM-Revy

TAM-Arkiv ger ut TAM-Revy. Tidskriften innehåller artiklar om tjänstemanna- och akademiker­rörelsernas historia och nutid, olika yrkesgrupper och arbetslivets förändring, rapporterar om forskning, aktuellt på TAM-Arkiv och lyfter fram källmaterial ur arkivet.

TAM-Revy nr 2 / 2012

TAM-Revy nr 2 2012

» Arbetsterapeuter - en välfärdsstatsprofession
» Intervju med TCO:s f.d. ordf Inger Ohlsson-Örtendahl
» Framtidsbilder - kön, reproduktion och arbete
» SLF - Det sista tjänstemannaförbundet 100 år
» Vad är manligt och kvinnligt hos ingenjörerna?
» Musikens roll i tjänstemannarörelsen
» Skrivmaskinen och kontoret
» Läs som PDF

→ Tidigare utgivna TAM-Revy

En framgångshistoria. Om Svenska Industritjänstemannaförbundet

Nilsson, Åke: "En framgångshistoria. Om Svenska Industritjänstemannaförbundet", Stockholm 2008.

Åke Nilssons bok beskriver förbundets utveckling genom dess ledargestalter: Helge Rydberg, som skapade Sif under 1920 och - 30-talet; Harald Adamsson, ordförande från mitten av 1950-talet; Ingvar Seregard, förhandlingschef från sent 1960-tal; Mari-Ann Krantz, förbundsordförande sedan 1996. Förbundets historia har - enligt författaren - "dominerats av kraftfulla personer som haft avgörande betydelse för de vägval som gjorts". Nilssons ambition är att de - så långt möjligt - själva ska få berätta sin historia. Informationen har han hämtat från dokument och intervjuer med efterlevande släktingar. Men Nilssons bok handlar inte endast om ledarskapet. Den ger också mycket kunskap om de fackliga frågor som förbundet - under olika perioder av sin utveckling - ansåg vara viktiga. Nilsson sätter samtidigt in förbundets historia i ett samhälleligt sammanhang och berättar om fackföreningsrörelsens framväxt i det svenska samhället. Boken kan ses som ett bokslut över Sifs historia publicerad precis när förbundet gått samman med HTF och bildat ett nytt förbund - Unionen.

Beställ boken 150:-

I handlingarnas centrum. Registratorer berättar.

Hansen, Lars-Erik (red), "I handlingarnas centrum. Registratorer berättar", Stockholm 2009.

Ett stort antal personer delar i boken "I handlingarnas centrum. Registratorer berättar" med sig av sina erfarenheter av registratorsyrket. Somliga författare ger en utförlig levnads- och arbetslivsbeskrivning. TAM-Arkiv har i samarbete med Arkivrådet AAS, fackförbunden ST och SKTF samt ett stort antal registratorer i myndigheter, landsting och kommuner tagit fram denna antologi som ger en analys av registratorsyrkets utveckling samt en unik inblick i ett viktigt yrke. Boken bjuder på levande skildringar av människor i vår vardag, människor som står i handlingarnas centrum.

Boken är ett resultat av TAM-Arkivs verksamhet med yrkesminnesinsamlingar.

Beställ boken 190:-

Antologi om polishistoria utgiven av TAM-Arkiv

Dahlgren, Johanna (red), "Polisen i förändring. Konflikter, organisering och genus inom polisen under 1900-talet", Nr 4 i TAM-Arkivs skriftserie "Tjänstemän & historia". Stockholm 2012.

Polisen i förändring. Antologi.

Polisen är en yrkesgrupp som med sin synlighet och centrala funktion i samhället alltid har ögonen på sig. Kunskaper om hur polisens arbete, funktion i samhället, utbildning, rekrytering och organisering förändrats i ett historiskt perspektiv är än så länge sparsamt utforskade. I denna bok samlas forskning på området för att öka kunskapen.

Flera olika perspektiv på polisen från 1800-talet och fram till idag ges, med ibland kanske okända och överraskande aspekter. Vi kan läsa om odisciplinerade poliser i yrkets tidiga historia och hur rekryteringen och utbildningen förändrades i Stockholm för att skapa en mer enhetlig och disciplinerad poliskår. En polisfacklig vänsterörelse i Malmö på 1910- och 1920-talen och konflikterna kring denna skildras. Kvinnor kom in i polisyrket under senare delen av 1900-talet. Upplevda erfarenheter av hur kvinnliga poliser kan bemötas förmedlas, tillsammans med en genusanalys av polisuniformens betydelse.

Texter av Johanna Dahlgren, Björn Furuhagen, Stefan Nyzell, Lena Jacobsson och Anna Orhall. 80 sidor.

Boken är den fjärde i TAM-Arkivs serie Tjänstemän & historia.

Beställ boken 80:-

Sidor

Alla publikationer

→  Lista över samtliga publikationer utgivna av TAM-Arkiv