Originalhandlingar – Miljörörelsen och ingenjörsrollen

Här finns de arkivkällor som Maja Fjaestad hänvisar till i sin text om miljörörelsen och ingenjörsrollen. Samtliga källor som hämtats ur Svenska Teknologföreningens arkiv har skannats.

Genom arkivkällorna nedan kan du få ytterligare insyn i diskussionen inom STF kring teknik och miljö. "Bland de viktigare argumenten som måste fram, torde vara att tekniker inte bara är sataniska manipulatörer, utan är människor även de (...)". Ja, så kan det låta i ett internt dokument från tiden som artikeln behandlar.  Läs mer i dokumentet: Avd Kärnteknik, argumentation kärnteknik/miljö.