Originalhandlingar - Ingenjörernas hederskodex

Här kan du själv läsa några av de källor som Maja Fjaestad hänvisar till i sin text om ingenjörernas hederskodex. Förutom STF:s tryckta Hederskodex (beslutad) 1929 finns här även de två artiklarna ur Teknisk Tidskrift liksom STF:s verksamhetsberättelse från 1928 och föreningsmeddelande i Teknisk Tidskrift från 1929 .

Sveriges Ingenjörers nuvarande kodex: https://www.sverigesingenjorer.se/Om-forbundet/Sa-tycker-vi/hederskodex/