Originalhandlingar - STF jubileer

Här finns exempel på handlingar som dokumenterar Svenska Teknologföreningens 50-, 75- och 100-årsjubileum.

Från 100-årsjubileet år 1961 finns program från både högtidssammankomsten i Stockholms konserthus och jubileumsbanketten i Blå Hallen i Stadshuset. Här kan du också läsa manus för högtidssammankomsten och ordförandens tal. I de tre bifogade verksamhetsberättelserna finns beskrivningar från jubileerna.

Artiklar