Originalhandlingar - STF medlemsmatriklar

Ledamöter i Föreningen TI, titelblad

Här kan du läsa ledamotförteckningen från 1865 och utlandsmatrikeln från 1967 i sin helhet. Ur matriklarna från 1937, 1955 och 1961 har vi valt sidor med bland annat föreningsfakta, förkortningsbeskrivning, annonser och första sidan ur själva medlemsförteckningen.

Se gärna också exempel på medlemmar ur porträttmatrikeln från 1911, biografierna från 1937 och matrikeln från 1955.