Originalhandlingar - STF protokoll

Här kan du både läsa de allra första handskrivna mötesanteckningarna från STF (då under namnet Föreningen T.I) från 1861-1862 och protokoll från föreningens sista tid 1973-1974. På TAM-Arkiv och på Riksarkivet finns självklart ett stort antal STF-protokoll för tiden däremellan!

Artiklar