Medlemsservice

Denna avdelning på TAM-Arkivs webb - medlemssidorna - innehåller information som främst är riktad till TAM-Arkivs medlemmar inom TCO och Saco. Även de organisa­tioner som har en stark koppling till våra medlemmar och som deponerar sina arkiv på TAM-Arkiv omfattas i stort av den service som erbjuds.

Arkivtjänster

TAM-Arkiv erbjuder ett antal arkivtjänster, bland annat rådgivning, förvaring och vård, mottagning av leveranser, återsökning och framtagning samt forskningsfrämjande verksamhet.

Guider

Guider och handledningar som TAM-Arkiv har tagit fram som stöd vid arkivleverans, hantering av fotografier och återsökning i arkivförteckningar.

Medlemsförteckning

Lista över våra medlemsorganisationer, samt länkar till deras hemsidor och arkivförteckningar.

Med källorna - arkiv på webben

Ett arbete har inletts 2012 med att presentera de olika medlemsorganisationerna på TAM-Arkivs webb: Med källorna. Varje medlem kommer att förses med en profilsida, med bland annat beskrivning av arkivet, historiker, artiklar och exempel på dokument och fotografier ur arkiven.

Öppettider

September - maj
Mån-fre: 9.00-16.30

Juni - augusti
Mån-tors: 9.00-16.00
Fre: 9.00-15.00

Lunch 11.30-12.30