Lista över publikationer

Bergman, Helena & Hansen, Lars-Erik (red.), "Tjänstemannafrågan: Social formering, politik och organisering under 1900-talets början. Texter av Arne H. Eriksson." Del 3 i skriftserien "Tjänstemän & historia". Stockholm 2007. 130:-

Bergstrand, Finn, "DACO 1931-1937. En svensk tjänstemannarörelse växer fram" Del 2 i skrift-serien "Tjänstemän & historia". Stockholm 2003. 150:-

Bohman, Stefan (red), "Mitt liv och arbete. Kommunal - och industritjänstemäns minnen". Arlöv 1987. 118:-

Bohman, Stefan & Wahlund, Ingrid (red), "Scenens barn. Teaterfolk minns", Stockholm 1994. 187:-

Dahlgren, Johanna (red), "Polisen i förändring. Konflikter, organisering och genus inom polisen under 1900-talet". Stockholm 2012. 80:-

Cederberg, Irka & Kumm, Björn, "Tjänstemän, finns dom? En intervjubok med forskare", Stockholm 1992. Gratis.

Esbjörnsson, Berit & Johansson, Annelie, "Från social fixare till psykosocial expert. Kuratorer berättar." Stockholm 2006. 80:-

Hansen, Lars-Erik (red), "I handlingarnas centrum. Registratorer berättar". Lund 2009. 80:-

Hjelm, Jonny, "Klämda mellan sköldarna. Sveriges arbetsledare under 1930- och 1940-talen." Del 1 i skriftserien "Tjänstemän & historia". Stockholm 2002. 130:-

Johansson, Annelie & Westergren, Christina (red), "Statens kaka. Statstjänstemän berättar", Stockholm 1991. 80:-

Johansson, Annelie, "Varje människa är värd att lyssna på. Socialsekreterare berättar", Stockholm 1993. 80:-

Johansson, Annelie (red), "Det vi gör sätter spår hela livet. Förskollärare berättar", Stockholm 1994. 80:-

Johansson, Annelie (red), "Historia och Framtid. SIF 75 år", Stockholm 1995. 190:-

Johansson, Annelie & Rahm, Bertil (red), "Under årens lopp. Samtal med dem som var med", Värnamo 1995. 175:-

Johansson, Annelie (red), "Arbetsförmedling under sju decennier. Arbetsförmedlare berättar.", Stockholm 1995. 80:-

Johansson, Annelie (red), "Att skydda landet. Tullare och kustbevakare berättar", Stockholm 1999. 80:-

Johansson, Annelie (red), "Från folkskola till grundskola. Lärare berättar", Stockholm 2001. 95:-

Juhlin, Pia, "Jag vill jobba! Arbetslösa tjänstemän berättar", Stockholm 1993. 80:-

Nilsson, Åke, "En framgångshistoria. Om Svenska Industritjänstemannaförbundet", Lund 2008. 150:-

Pettersson, Ove & Torstendahl, Rolf, "Forskning om tjänstemannagrupperna. Tjänstemännens yrken, arbetsvillkor och organisationer i ett historiskt perspektiv", Stockholm 1992. Gratis.

TAM-Arkivs årsbok, "Perspektiv på tjänstemän", Årgångar 1988, 1989-1990, 1991-1992. Gratis.

Wahlund, Ingrid, "Spindeln i nätet. Kontorsyrkesanställda berättar", Stockholm 1994. 80:-

Wahlund, Ingrid & Wallén, Thord, "Fler förmår mer. Ett sekel med tjänstemän", Stockholm 1991. 80:-

Wallén, Thord, "Arbeta med förtroende", Stockholm 1990. 80:-

Wallén, Thord, "Bakom dokumenten. Femtio år av visioner och verklighet", Stockholm 1985. 150:-

Wallén, Thord, "Suveränitet och samverkan.", Stockholm 1991. 100:-

Wallén, Thord, "Samförstånd som strategi. Tjänstemännens organisationspolitik under 1960- och 1970-talen" , Stockholm 1994. 80:-

→ Beställ publikationer