STF Kriterier skilda verksamheter STF och CF 1968

”Kriterier på att STF:s och CF:s verksamheter de facto är skilda”, Sjögren/MD/25 ex./3.1.68. Maskinskrivet dokument, märkt ”konfidentiellt”, stämplat: TILLHÖR ARKIV STF, utfärd./Ank. 3-1-68, Kodnr: 28 (11-04, 701), Makuleras: 1978. Ur STF:s oförtecknade arkiv, arkivbox märkt PR-verksamhet Kod 28 1964-1972.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/366
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-28 12:46

Originalhandlingar - Ingenjörshuset och fusionen mellan CF och STF