PM angående reformerad förbundsstruktur, internt utkast CF 1972

PM angående reformerad förbundsstruktur, Internt utkast till CF-fullmäktige, 1972-03-10 (CF 75/10.3.72).. Sveriges Civilingenjörsförbund. Maskinskrivet dokument.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/379
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-28 13:14

Originalhandlingar - Ingenjörshuset och fusionen mellan CF och STF