CF Sammanställning remissvar på stadgeförslag STF/CF organisationskommitté

”Sammanställning över remissinstansernas svar beträffande STF/CF organisationskommittés förslag till stadgar m m”, Sveriges Civilingenjörsförbund (CF). Troligtvis från 1972.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/378
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-28 13:13

Originalhandlingar - Ingenjörshuset och fusionen mellan CF och STF