Förhandlingsavtal STF CF 1971, osignerat

Förhandlingsavtal mellan Svenska Teknologföreningen och Sveriges Civilingenjörsförbund 1971-11-12. Osignerad kopia.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/374
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-28 13:09

Originalhandlingar - Ingenjörshuset och fusionen mellan CF och STF