Foto deltagare 9:e EUSEC-Konferensen Stockholm 1965

Foto över deltagare vid "The 9th Eusec Conference" i Stockholm 1965. Samtliga som medverkar på bilden är namngivna. STF:s verkställande direktör Bertil Sjögren sittande tredje från vänster. Konferensen ägde rum i Stockholm september 1965 samtidigt med "6éme Assemblée Générale de la Feani" och Svenska Teknologföreningen stod som värd. EUSEK (Conference of Representatives from the Engineering Societies of Western Europe and the United States of America) och FEANI (Federation Européenne d’Associations Nationales d’Ingenieurs) var internationella ingenjörsorganisationer. STF oförtecknat, i fotokuvert (original) märkt 9th EUSEC-CONFERENCE STOCKHOLM 1965.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/388
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-31 13:34

Originalhandlingar – Ingenjören i världen