Inbjudan diskussion till Riksdagsledamot G H Hansson, Sjögren STF 1965

Inbjudan ledamot Gustaf H Hansson. Inbjudan till Gustaf H Hansson, ledamot Riksdagens 1:a kammare (och civilingenjör), från Bertil Sjögren, Svenska Teknologföreningen. Inbjudan rör tänkt diskussion med representanter från STF tillsammans med övriga högskoleutbildade tekniker i Riksdagshuset angående STF:s möjlighet att vara delaktiga på det rikspolitiska planet i frågor som rör de samhälleliga konsekvenserna av den tekniska utvecklingen. Osignerad kopia 1965-11-29, stämplad TILLHÖR ARKIV STF Utfärd./Ank. 29.11.65, Kodnr 6/8, Makuleras 1975.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/345
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-27 13:58

Originalhandlingar – Miljörörelsen och ingenjörsrollen