Ledare Politik i teknikens samhälle, Teknisk Tidskrift 1966:13

”Politik i teknikens samhälle”, osignerad ledare den 30 mars 1966, Teknisk Tidskrift 1966:13, sid 189-190 i inbundet årsband 1966 (sid 1-2 i häfte nr 13). STF oförtecknat, SE/TAM/719.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/343
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-27 13:54

Originalhandlingar – Miljörörelsen och ingenjörsrollen