STF Avdelningen för Kärnteknik, Argumentation kärnteknik och miljö 1970

Skrivelse ”Kontaktkonferens den 16 mars 1970” från Avdelningen för Kärnteknik till Svenska Teknologföreningen. Signerad Stig O W Bergström, Avdelningen för Kärnteknik. Med brev i anslutning (från AB Atomenergi Studsvik 1970-04-02 underskrivet av Bergströms sekreterare).

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/353
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-27 14:05

Originalhandlingar – Miljörörelsen och ingenjörsrollen