STF Morgondagens män Manuskript

Manuskript för Morgondagens män, stillbildsfilm från informationskampanj (av Svenska Teknologföreningen) för ingenjörsyrket och för att öka ansökningen tekniska utbildningarna. 21 sidor. Troligtvis inte det slutgiltiga manuset utan ett ej omarbetat förslag – maskinskrivet och stämplat A.B. Kinocentralen. Daterat sista sidan: VS/UG 18-12-1958. STF oförtecknat, i pärm märkt ”STF Dnr 606 ’Morgondagens Män’”.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/332
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-27 10:46

Originalhandlingar - Morgondagens Män