STF Morgondagens Män Informationsbroschyr Matematik ditt yrke

Informationsbroschyren/foldern ”Matematik ditt yrke” av Svenska Teknologföreningen 1959. 18 sidor. Ingick i reklam- och informationskampanjen ”Morgondagens Män” som genomfördes av STF på 1960-talet (1959-1966). Morgondagens män” bestod av en så kallad stillfilm – en serie stillbilder med tillhörande ljudband – samt broschyren ”Matematik – Ditt yrke”. Man informerade om och gjorde reklam för ingenjörsyrket och kampanjen riktade sig till skolungdomar (främst motsvarande grundskolans klass 8-9) och man ville uppmuntra till vidare studier inom det tekniska området. ” STF oförtecknat, i pärm märkt ”Morgondagens Män” med röd ram.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/333
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-27 10:47

Originalhandlingar - Morgondagens Män