Teknisk Tidskrift, Föreningsmeddelande 1880

Meddelande från Teknologföreningen (T.I.) i Stockholm ur Teknisk Tidskrift 1880, sid 18-20. Redogör för meningsutbytet i anslutning till det den 14/1 1880 upptagna diskussionsämnet ”hvilken framtid kan gasbelysningen anses hafva med hänsyn till den elektriska belysningen såsom konkurrent?”. STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719, Teknisk Tidskrift.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/312
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-26 14:21

Originalhandlingar - Teknisk Tidskrift i arkivet