Teknisk Tidskrift 1871-1895, 25-årshistorik mars 1896

”Teknisk Tidskrift 1871-1895” Extra Häfte Mars 1896, framsida samt sid 1-5. Artikeln ”Ett 25-års jubileum” (revy över Teknisk Tidskrifts 25-första år) samt ”Teknik Tidskrift, dess grundande och utveckling under åren 1871-95 (med porträtt)”. Även innehållsförteckning med artikelrubriker om bl.a. telefonens utveckling av Knut Ericsson och Byggnadsverksamheten i Sverige under de 25 sista åren av I. G. Clason . STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719, Teknisk Tidskrift.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/397
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-31 14:42

Originalhandlingar - Teknisk Tidskrift i arkivet