Program STF 100-årsjubileumsbankett 1961

Program Svenska Teknologföreningens 100-årsjubilumsbankett den 7/6 1961 i Blå hallen Stockholms Stadshus, urval sidor: 1 (framsida)-5, 20-23 samt utvikbar bordsplaceringsillustration. Innehåller deltagarförteckning. Skanningen ger exempel på förteckning över deltagare enligt både alfabetisk ordning och bordsplacering. Ur STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719, pärm märkt ”Svenska Teknologföreningens 100-årsjubileum 1861-1961”

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/389
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-31 13:57

Originalhandlingar - STF jubileer