STF Historik 1861-1870

Historik över föreningen TI:s (STF:s tidigare namn) första 10 år 1861-1870, ur ”Berättelse vid föreningen T.Is tionde årshögtid, den 2 mars 1871”, sid: framsida, 3-11. Tryck 1871. STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719, ur inbundet band: ”Föreningen T.I, Stadgar, årsberättelse, förteckning öfver föreningens ledamöter 1865-1878”. Svenska Teknologföreningen (STF) hette vid bildandet 1861 U.V.S och Föreningen T.I . under åren 1862-1878.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/293
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-26 09:57

Originalhandlingar - STF historiker