STF Porträttmatrikel 1911, S A Andrée

Biografiska fakta om Salomon August Andrée med bild, ur Hildebrand, Albin (huvudred.) och Holmberger, G (red): ”Svenskt porträttgalleri, andra serien, 1. Svenska Teknologföreningen 1911, Biografisk porträttmatrikel utgifven med anledning af föreningens 50-årsjubileum”, Stockholm 1911, sid XV.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/288
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-25 13:38

Originalhandlingar - STF medlemsmatriklar