STF Biografier 1861-1936, C G Munters

Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red.):”Svenska Teknologföreningen 1861-1936 Biografier. Del 2, Födelseåren 1885-1914”. Matrikel/biografier över medlemmar i STF födda 1861-1936. Här OCR-tolkad pdf-fil med text (och bild) om Carl G Munters. Även fyra sidor med förklaringar till biografiernas förkortningar. Sid. 1087 del II samt IX-XII del I. Tryckt 1937

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/283
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-25 13:28

Originalhandlingar - STF medlemsmatriklar