STF Matrikel 1955

”Ledamotsförteckning 1955”, Meddelanden från Svenska Teknologföreningen årgång 41, 1955:3. Medlemsmatrikel STF 1955. Urval sidor: framsida, s A 16-A 17, A 26-A 27 , A 32, 1-13, 250-258, A 33, A 60-A 61. Annonser, innehållsförteckning, info om STF (info om styrelse, om Tekniska Tidskrift, avdelningar, nämnder och ständiga kommittéer, om Polhemsfonden, hederskodex, hedersledamöter, mm.), första sidan ur medlemsförteckningen samt bl.a. förteckning av ledamöter i utlandet. I förteckningen återges även institution/företag osv. som personen verkar vid. Ur STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/272
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-25 13:07

Originalhandlingar - STF medlemsmatriklar