STF Handbok, nr 1 1891

Svenska Teknologföreningens Handbok, nr I (1) ”Mekaniska arbetstransmissioner, deras anordning och skötsel jämte anvisningar till vinnande af skydd mot olycksfall”, första upplagan, 1891. Urval sidor: framsida, titelblad, förord och inledning; sid 1-11. Tryck 1891.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/258
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 14:15

Originalhandlingar - STF Handböcker