Informationsaffisch, STF Handbok nr 1 1919

Informationsaffisch. Bilaga till Handbok_01 ”Mekaniska arbetstransmissioner, deras anordning och skötsel jämte anvisningar till vinnande af skydd mot olycksfall”, andra omarbetade upplagan, 1919. Affischen ligger vikt innanför pärmen i handboken.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/259
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 14:16

Originalhandlingar - STF Handböcker