Föreningen T.I. Stadgar 1865

”Stadgar för Föreningen T.I antagna å allmän sammankomst den 3 maj 1865”. Tryck 1865. De äldsta stadgarna för föreningen T.I (tidigare namn för Svenska Teknologföreningen, STF). STF oförtecknat, ur inbundet band: ”Föreningen T.I, Stadgar, årsberättelse, förteckning öfver föreningens ledamöter 1865-1878”.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/244
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 11:35

Originalhandlingar - STF stadgar och Hederskodex