STF Styrelseprotokoll nr 13/1973, godkännande fusionsavtal

”Protokoll fört vid styrelsesammanträde 1973 nr 13 inom Svenska Teknologföreningen och AB Ingenjörshuset tisdagen den 11 december 1973”. Styrelseprotokoll nr 13/1973 från Svenska Teknologföreningens och AB Ingenjörshusets sammanträde 1973-12-11, där man beslutar att godkänna fusionsavtalet med CF. Ingår i STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719, i blå pärm utan etikett.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/241
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 11:19

Originalhandlingar - STF protokoll