STF Styrelseprotokoll, nr 12/1973, beslut namnbyte

Protokoll från Svenska Teknologföreningens extra styrelsesammanträde. STF:s extra styrelsesammanträde 1973 nr 12 inom Svenska Teknologföreningen och AB Ingenjörshuset torsdagen den 8/11 1973. Ur STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719, i blå pärm utan etikett.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/240
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 11:20

Originalhandlingar - STF protokoll