STF Protokoll / mötesanteckningar 1861-1862

Svenska Teknologföreningens första protokoll, dåvarande namn UVS (1861) och Föreningen T.I.(1862-1878). Handskrivna protokoll/mötesbeskrivningar från och med föreningens bildande 2 mars 1861 – 6 december 1862. Ur inbunden bok med titel: ”Föreningen T.I. Protokoller fr.o.m. 2 Mars 61 t.o.m. 21 Dec 61”. Handlingen ingår i STF:s arkiv på Riksarkivet, SE/RA/730307/01, volym: A I:1

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/239
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 11:21

Originalhandlingar - STF protokoll