STF Verksamhetsberättelse 1878

Verksamhetsberättelse/årsberättelse 1878-79 (2 mars- 2 mars). ”Årsberättelse afgifven inför Teknologföreningen (T.I.) i Stockholm vid dess adertonde årshögtid, den 2 mars 1879”. Tryck 1879. Teknologföreningen (T.I.) i Stockholm (senare STF) årsberättelse, redogörelse föreningens räkenskaper ingår. STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719, ur inbundet band: ”Teknologföreningen ( T.I,) i Stockholm Stadgar och årsberättelser 1878-1886”. Samtliga sidor: 1 (framsida) – 15. (Innehåller ledamotsförteckning, ej skannad.)

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/133
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-21 13:13

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973