STF Verksamhetsberättelse 1949

Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelse 1949. Valda sidor: 1 (framsida) – 7, 18-40, ej räkenskaper. Även utdrag ur avdelningarnas berättelser. Tryck. STF Handlingar nr 353/Meddelanden från Svenska Teknologföreningen nr 21. 1950.

Datering:1949
Copyright
Användarlicens:CC BY-NC-ND
Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/212
Arkiv:Svenska Teknologföreningen, STF
Arkivhänvisning:SE/TAM/719/B1A:6
Arkivägare:Sveriges Ingenjörer
Arkivinstitution:TAM-Arkiv

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 09:34

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973