STF Verksamhetsberättelse 1945

Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelse 1945, styrelsens berättelser samt berättelse för STF:s olika avdelningar. Valda sidor: 1 (framsida) – 11, 22-46, ej räkenskaper. Tryck. STF Handlingar 345/Meddelanden från Svenska Teknologföreningen årgång 31 nr 24, 1946.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/208
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 09:00

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973