STF Verksamhetsberättelse 1943, del 2

Verksamhetsberättelse 1943 för Svenska Teknologföreningens olika avdelningar. Valda sidor: s 35 – 77. Tryck. STF Handlingar 340/Meddelanden från Svenska Teknologföreningen årgång 29 nr 26, 1944. Denna fil är fortsättning på filen ”STF Verksamhetsberättelse 1943, del 1” där styrelsens berättelser, sid 1-25, skannats.

Datering:1943
Copyright
Användarlicens:CC BY-NC-ND
Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/205
Arkiv:Svenska Teknologföreningen, STF
Arkivhänvisning:SE/TAM/719/B1A:5
Arkivägare:Sveriges Ingenjörer
Arkivinstitution:TAM-Arkiv

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 08:56

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973