STF Verksamhetsberättelse 1927, sammandrag

Verksamhetsberättelse /Årsberättelse i sammandrag ”Svenska Teknologföreningen under år 1927” , sammandrag återgivet i Teknisk Tidskrift, Allmänna Avdelningen (nr) 2 den 14 januari 1928, sid 12-13 i inbundet band 1928. Ur STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719. Verksamhetsberättelse 1927 (styrelsens berättelse) återgiven i STF Handlingar 205 SAKNAS.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/185
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 08:30

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973