STF Verksamhetsberättelse 1923

Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse 1923. Valda sidor: 1 (framsida) – 15, ej räkenskaper. Tryck. STF Handlingar 170/Meddelanden från Svenska Teknologföreningen årgång 9 nr 21, 1924.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/178
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-21 14:34

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973