STF Verksamhetsberättelse 1916

Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse 1916. Valda sidor: 1 (framsida) – 13, ej räkenskaper. Tryck. STF Handlingar 90 1917/Meddelanden från Svenska Teknologföreningen årgång 2 N:r 20, 1917.

Datering:1916
Copyright
Användarlicens:CC BY-NC-ND
Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/172
Arkiv:Svenska Teknologföreningen, STF
Arkivhänvisning:SE/TAM/719/B1A:1
Arkivägare:Sveriges Ingenjörer
Arkivinstitution:TAM-Arkiv

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-21 14:19

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973