STF Verksamhetsberättelse 1912

Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse för år 1912, redogörelse föreningens räkenskaper ingår. Återgiven i Teknisk Tidskrift, häfte 17 den 26 april 1913, sid 133-139 i inbundet band 1913. Ur STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/167
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-21 14:09

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973