STF Verksamhetsberättelse 1895

Verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse för år 1895 för Svenska Teknologföreningen. Återgiven i Teknisk Tidskrift, Allmänna afdelningen, nr 14 den 4 april 1896, sid 68-70 i inbundet band 1896. Ur STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/149
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-21 13:28

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973