STF Verksamhetsberättelse 1885, utdrag

Verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse, endast utdrag år 1885, Teknologföreningen (T.I.) i Stockholm (senare STF). Utdrag återgivet i Teknisk Tidskrift, 1886 sid.66 i inbundet band år 1886. Ur STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/139
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-21 13:19

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973