STF Verksamhetsberättelse 1883

Verksamhetsberättelse/årsberättelse 1883-84 (2 mars- 2 mars) ”Årsberättelse afgifven inför Teknologföreningen (T.I.) i Stockholm vid dess tjugotredje årshögtid, den 2 mars 1884”. Tryck 1884. Teknologföreningen (T.I.) i Stockholm årsberättelse, redogörelse föreningens räkenskaper ingår. STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719, ur inbundet band: ”Teknologföreningen ( T.I,) i Stockholm Stadgar och årsberättelser 1878-1886”. Samtliga sidor: 1 (framsida) – 11. (Härefter följer ledamotsförteckning, ej skannad.)

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/137
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-21 13:17

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973