CF Styrelseprotokoll nr 1/1974

Första protokollet efter fusion CF-STF (där ordförande meddelar att fusionsavtalet är undertecknat): ”Protokoll fört vid sammanträde nr 1/74 med Sveriges Civilingenjörsförbunds CF-STF styrelse den 15 januari i Ingenjörshuset”. Sid 1-8 i inbundet band ”CF 1954”.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/114
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-20 08:39

Originalhandlingar - CF protokoll