I Polisförbundets arkiv

Polisförbundet har ett mycket omfattande arkiv på TAM-Arkiv. Till det hör även en rik bildsamling.

Årsberättelsen från 1953 inkommen till Polisförbundet från lokalföreningen i Halmstad ger en levande tidsbild.


Under sektionen UTSTÄLLNING väljer TAM-Arkiv ut intressanta dokument och fotografier ur våra medlemmars historiska arkiv. Urvalet sker fritt och varierat och är inte nödvändigtvis representativt för den enskilda arkivbildarens många områden.

Polisförbundet - arkivdokument