Vera Sandberg

Maja Fjaestad, teknikhistoriker KTH

Dessa sidor är publicerade av TAM-Arkiv i syfte att tillgängliggöra de arkiv vi förvaltar för våra medlemmar och relaterade arkivdeponenter inom tjänstemanna- och akademikergrupperna och att bilda kunskap om deras historia och samhällsbetydelse.

Vera Sandberg - medlem i STF

Preview of file webb_STF_Biografier_VeraSandberg.pdf at http://www.ingenjorshistoria.se/share/proxy/alfresco-noauth/tam/content/workspace/SpacesStore/bc88ad00-49c8-4ef8-b65d-a66f34348df7 with style doc is not available.

Vera Sandberg var medlem i Svenska Teknologföreningen under en kortare period. I Svenska Teknologföreningen 1861-1936 Biografier, del II (från 1937) finns kortfattade biografiska texter om både Vera Sandberg och Greta Woxén. Nedan kan du öppna och läsa texten om Sandberg.

Under avdelning Arkivet och rubriken Medlemsmatriklar (under Svenska Teknologföreningens arkiv) finns flera digitaliserade exempel ur STF:s medlemsförteckningar.