Yrkesminnesinsamlingar

TAM-Arkivs insamlingsverksamhet

TAM-Arkiv har arbetat med insamling av självbiografiskt material, främst yrkesminnen, sedan starten 1985. Syftet med dokumentationsverksamheten är att komplettera arkivmaterialet från medlemsförbunden med människors egna berättelser om sitt liv och arbete, erfarenheter och värderingar.

Insamlingarna har genomförts i samarbete med olika medlemsförbund och samarbetspartners inom museivärlden, främst Nordiska museet och Arbetets museum. 

TAM-Arkiv ingår i Samdok som är en sammanslutning av svenska kulturhistoriska museer som bedriver samtidsinriktad insamling, dokumentation och forskning. TAM-Arkiv har medverkat inom poolen Samhälle och politik. I Samdokregistret på webben finns TAM-Arkivs minnesinsamlingar registrerade.

Genom att bygga upp ett arkiv av yrkesminnen lyfter TAM-Arkiv fram vanliga människors erfarenheter och knyter samman den stora historien med den enskilda människans. Detta kan bidra till en bredare historieskrivning som annars kanske inte kunde göras enbart utifrån tradtionella arkivhandlingar. Ur ett fackligt perspektiv är det hos individen och hennes villkor allt börjar.

Flera yrkesminnen har publicerats i tryckt form, se Publikationer.

Mer information om dokumentationsverksamheten kan fås från TAM-Arkiv.

→ Läs mer om yrkesminnesinssamlingar som gjorts