Skriftserien Tjänstemän & historia

Ända sedan starten har TAM-Arkiv publicerat texter om tjänstemän och akademikers historia. Skriftserien "Tjänstemän &  historia" ges ut med hjälp av bland andra TAM-Arkivs forskningsråd.

Utgivna skrifter

Hjelm, Jonny, "Klämda mellan sköldarna. Sveriges arbetsledare under 1930- och 1940-talen." Del 1 i skriftserien "Tjänstemän & historia". Stockholm 2002. 130:-

Bergstrand, Finn, "DACO 1931-1937. En svensk tjänstemannarörelse växer fram" Del 2 i skrift-serien "Tjänstemän & historia". Stockholm 2003. 150:-

Bergman, Helena & Hansen, Lars-Erik (red.), "Tjänstemannafrågan: Social formering, politik och organisering under 1900-talets början. Texter av Arne H. Eriksson." Del 3 i skriftserien "Tjänstemän & historia". Stockholm 2007. 130:-

Dahlgren, Johanna (red), "Polisen i förändring. Konflikter, organisering och genus inom polisen under 1900-talet". Del 3 i skriftserien "Tjänstemän & historia". Stockholm 2012. 80:-