TAM 7 - Instruktion för digital åtkomst och digitala leveranser till TAM-Arkiv

Om en medlemsorganisation vill leverera digitalt arkivmaterial eller få tillgång till tidigare levererat arkivmaterial beskriver denna instruktion hur det går till. Målgrupperna är primärt arkiverier, systemförvaltare, tekniker eller motsvarande. IT-kunskaper hos läsaren underlättar förståelsen.

Ur innehållet:

Åtkomst: beskrivning, villkor, procedur
Leverans: villkor, finansiering, media, dokumentation
Filformat: databaser, dokument, e-post, diarium, ärendehanteringssystem, webbplatser

 

Mer information: